OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky wellness Refresh Club

  Seznamte se prosím s obchodními podmínkami Refresh Clubu, návštěvním řádem a zpracováním osobních údajů.
Rezervací termínu a vstupem do wellness provozovny s nimi souhlasíte. Veškeré informace najdete na našich stránkách www.refreshclub.cz a také u vstupu do provozovny Refresh Clubu, kde jsou vyvěšeny.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. V případě jejich porušení, nebude brán zřetel na jejich nevědomost.

 Naše wellness Refresh Club je vedeno jako privátní místo určené k odpočinku uzavřené skupiny osob, kterou si přivedete. Nikdo další nemá ve vámi zvoleném, námi potvrzeném termínu povolen vstup do provozovny.

 Naše wellness centrum disponuje vstupním odkládacím prostorem, relaxační zónou (s posezením, minibarem, varnou konvicí, lednicí, přenosným Bluetooth reproduktorem) až pro 8 osob, dále navazuje wellness zóna s převlékárnou, odpočinkovou zónou se 2.lehátky, vířivou vanou s 1.místem k ležení a 2.místy k sezení o kapacitě 1osoba, kombinovanou saunou (finská, infra) s kapacitou 4 osoby, prostornou sprchou a WC.

 Ve všech prostorech wellness klubu je k dispozici Wi-Fi připojení.

 Otevírací doba wellness Refresh Club je stanovena dle objednaného termínu zákazníkem. Mimo tuto dobu nemá zákazník právo domáhat se vstupu do provozovny.

 Do provozovny Refresh Clubu vstupuje každý na vlastní zodpovědnost. Děti mohou do provozovny vstoupit pouze v doprovodu zákonného zástupce, popř. jím zmocněné odpovědné osoby starší 18-ti let, která za ně po celou dobu pobytu po všech stránkách zodpovídá.

 Objednat rezervaci je možné na stránkách www.refreshclub.cz
 emailem na refreshclub.cz@gmail.com , nebo
na telefon (+420) 777 174 004


Poté zákazník obdrží informaci, zda je termín volný a platební údaje k zaplacení za sjednané služby. Platba je možná převodem nebo hotově dle domluvy s provozovatelem.

 Rezervace je závazná a platná, pokud zákazník za objednávku zaplatí zálohu, která může činit až 100% výše ceny (uvedeno v ceníku), a obdrží od provozovatele potvrzení o platbě telefonicky, nebo písemně na e-mail nebo formou SMS.

 Rezervaci lze zrušit nebo změnit bez stornopoplatku nejpozději 24 hodin před jejím začátkem telefonicky, nebo SMS na č. +420 777174004 

 V případě zrušení potvrzené platné rezervace méně než 24 hodin před začátkem sjednané doby rezervace je účtován zákazníkovi storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervace. Ve zcela výjimečných životních situacích a případech může provozovatel rozhodnout o jiné kompenzaci (nižší nebo nulový stornopoplatek, náhradní termín apod.)

 Ceny nabízených služeb, zboží, dárkových poukazů (voucherů), poplatků jsou uvedeny na www.refreshclub.cz a také v provozovně wellness klubu. Změny jsou průběžně aktualizovány.

 Dárkový poukaz zasíláme po objednání a zaplacení na e-mail zákazníka. Je na něm uvedena doba platnosti do kdy jej lze využít (tzn. učinit závaznou rezervaci), vybrané služby a zboží, způsob jak a kde poukaz uplatnit. Nevyužitý voucher nelze vrátit, vyměnit za jiný, proplatit, ani jej rozdělit na více návštěv. 

Pokud je dárkový poukaz vystaven na určitou částku, vybere si zákazník služby dle ceníku. Služby nad tuto částku si lze doplatit, naopak nevyužitá část lze převést do dalšího dárkového poukazu.
Pro uplatnění poukazu platí stejné podmínky a storno podmínky jako při rezervaci.

  Vstup do wellness Refresh Club je možný pouze na základě platné rezervace maximálně 10 minut před rezervovaným časem. Nastanou-li okolnosti pro pozdější příchod, něž jaký byl při rezervaci sjednán, je nutné o tom informovat telefonicky obsluhu. Pozdějším příchodem si zákazník ubírá dobu z rezervovaného termínu bez náhrady.

 Je nutné také dodržet termín odchodu z provozovny, abychom mohli uklidit, vyčistit, vydezinfikovat a připravit vše pro dalšího zákazníka. Chce-li zákazník odejít před stanoveným časem odchodu, je nutné toto předem ohlásit obsluze při příchodu, nebo ji telefonicky o svém záměru informovat a vyčkat v provozovně, než se obsluha dostaví (do 15ti min) k jejímu řádnému převzetí.

 Nastanou-li nenadálé technické problémy (např. porucha zařízení), nebo dojde-li k úrazu, požáru, výpadku proudu apod., je nutno také neprodleně volat obsluze. Pokud nebude možno již probíhající procedury využít z důvodu závad na zařízeních wellness, nebo z důvodu výpadku elektřiny, má zákazník právo podle dané situace na kompenzaci dle uvážení provozovatele.

 Zrušení rezervace provozovatelem: Provozovatel si vyhrazuje právo z nenadálých nebo neodkladných příčin, přeobjednat zákazníka s jeho souhlasem na jiný termín, pokud nesouhlasí, zrušit zcela rezervaci a vrátit již zaplacenou finanční částku za tuto rezervaci zákazníkovi.

 Termíny plánovaného i mimořádného uzavření wellness z provozních důvodů jsou uvedeny na www stránky ihned po jejich naplánování nebo zjištění, že objekt není provozuschopný.

 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky, návštěvní řád, služby, ceny, informace apod. změnit nebo aktualizovat tak, že na stránkách www.refreshclub.cz uveřejní jejich nové znění.
 
Tyto obchodní podmínky platí od 11.2.2024 


    Zpracování osobních údajů.

 Wellness Refresh Club prohlašuje, že osobní data zákazníků považuje za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne či neprodá jakékoliv třetí straně (vyjma spediční služby) a nepoužije je ani pro komerční činnost nesouvisející s nabídkou obchodu. Osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím či marketingových akcí prodávajícího. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění,
Jedná se především o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a informace poskytnuté zákazníkem týkající se objednaných služeb. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů za účelem splnění smlouvaného předmětu kupní smlouvy. Pokud si zákazník přeje být vymazán z databáze zákazníků, může tak učinit bez udání důvodu zasláním e-mailu na adresu refreshclub.cz@gmail.com a provozovatel wellness Refresh Club jeho přání neprodleně vyhoví.
 Vaším potvrzením rezervace souhlasíte s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
Vyhledávání